ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนรับรองตามกฎหมายแล้ว

27/6/2563 18:32:18น. 7655
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนรับรองตามกฎหมายแล้ว
จาก..กระบวนพิจารณาในชั้นศาล...
สู่...กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชน
จาก...คำตัดสิน...สู่ข้อตกลงด้วยความสมัครใจ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ม.พะเยา
ภายใต้ความอนุเคราะห์ของ : ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ภายใต้กำกับดูแลของ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

“ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” ได้ผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนรับรองตามกฎหมายแล้ว
หากมีข้อพิพาททั้งทางแพ่งและทางอาญา และคู่กรณีประสงค์ให้ศูนย์ฯ ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ และทำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท
ซึ่งผลของข้อตกลงสามารถบังคับใช้และมีผลตามกฎหมาย พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ 2562
สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา-- ติดต่อสอบถาม 054-466-666 ต่อ 1619 ต่อ 1614
———

อ้างอิง

ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
27/6/2563 18:32:18น. 7655
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนรับรองตามกฎหมายแล้ว

#UPLAW
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน