อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้ทุกส่วนงานนำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปปฏิบัติใช้เพื่อความโปร่งใสและปลอดการทุจริต

25/6/2562 16:00:44น. 3248
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา,มีนโยบายให้ทุกส่วนงานนำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ,(ITA),ไปปฏิบัติใช้เพื่อความโปร่งใสและปลอดการทุจริต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้ทุกส่วนงานนำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปปฏิบัติใช้เพื่อความโปร่งใสและปลอดการทุจริต

วันนี้(วันที่ 13 มีนาคม 2562) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปปฏิบัติใช้มาโดยตลอด เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริต ที่สำคัญจะต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว โดยการประชุมดังกล่าว อาจารย์อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้นำเสนอให้ผู้บริหารในที่ประชุมได้รับทราบ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลต่างๆ โดยจะเริ่มการประเมินในเดือนพฤษภาคม 2562 ที่จะถึงนี้

facebooktwitterline


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   
25/6/2562 16:00:44น. 3248
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้ทุกส่วนงานนำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปปฏิบัติใช้เพื่อความโปร่งใสและปลอดการทุจริต#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน