ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 2/6/2566 13:52:50 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อบรมฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 23/5/2566 16:20:40 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI GREEN 18/5/2566 16:07:45 ด้านสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณหอพัก ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคการศึกษา 14/5/2566 10:08:23 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 12/5/2566 17:28:38 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย เพื่อรองรับฤดูมรสุม 11/5/2566 14:55:11 ด้านสิ่งแวดล้อม
ชาววิทย์แพทย์ ม.พะเยา ร่วมใจเปลี่ยนขยะเป็นของใช้ สู่การลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืน 11/5/2566 14:03:52 ด้านสิ่งแวดล้อม
ชวนชม ธรรมชาติ “สวนป่าต้นคำมอกหลวง” ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา 9/5/2566 16:16:54 ด้านสิ่งแวดล้อม
งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการปล่อยก๊าชเรือนกระจก (รุ่น3) 3/5/2566 13:22:53 ด้านสิ่งแวดล้อม
งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมการจัดการและใช้ประโยชน์จากมลพิษและของเสีย (รุ่นที่ 3) 2/5/2566 13:44:04 ด้านสิ่งแวดล้อม
งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมการระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (รุ่น2) ณ ห้องงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ 27/4/2566 13:10:54 ด้านสิ่งแวดล้อม
งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการปล่อยก๊าชเรือนกระจก (รุ่น2) 26/4/2566 13:31:12 ด้านสิ่งแวดล้อม
งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ได้จัดอบรมการจัดการและใช้ประโยชน์จากมลพิษและของเสีย (รุ่นที่ 2) ขึ้น โดยมี ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก เป็นวิทยากร 25/4/2566 13:09:33 ด้านสิ่งแวดล้อม
ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ รวม 5 คน ได้ร่วมพิจารณาตรวจรับพัสดุ สารเคมีสำหรับผลิตน้ำประปา 19/4/2566 16:25:16 ด้านสิ่งแวดล้อม
งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ได้จัดอบรมการจัดการและใช้ประโยชน์จากมลพิษและของเสีย (รุ่นที่ 1) ขึ้น โดยมี ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก เป็นวิทยากร 18/4/2566 12:55:58 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN จัดโครงการ Happy and Healthy Life 11/4/2566 10:22:12 ด้านสิ่งแวดล้อม
งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดกิจกรรมอบรมความสำคัญและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว(รุ่นที่3) ณ ห้องงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ 10/4/2566 13:02:08 ด้านสิ่งแวดล้อม
เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นลมกระโชกแรง ฝนตก ทั่วพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาทำให้ต้นไม้หักโค่นกีดขวางเส้นทางบริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัย 10/4/2566 12:46:44 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมอบรมความสำคัญและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (รุ่นที่ 2) ณ ห้องงานสิ่งแวดล้อม 5/4/2566 11:46:43 ด้านสิ่งแวดล้อม
เกิดเหตุไฟป่าบริเวณพื้นที่ติดต่อกับแนวเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยาและลุกลามเข้ามาในพื้นที่บริเวณทางเข้ากลุ่มอาคารเรือนเอื้องคำ 5/4/2566 9:19:25 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้จัดพื้นที่บริการหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรในช่วงวิกฤต PM 2.5 4/4/2566 12:01:40 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้จัดพื้นที่ Safety Zone สำหรับนิสิต เพื่อรองรับสถานการณ์ PM 2.5 4/4/2566 11:59:50 ด้านสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม “กิจกรรม ม.พะเยา จิตอาสา” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 31/3/2566 16:23:54 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วม “กิจกรรม ม.พะเยาจิตอาสา” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 31/3/2566 13:31:58 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมรับโล่รางวัล ระดับทอง โครงการสำนักงานสีเขียว Green office 30/3/2566 21:29:31 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมความสำคัญและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (รุ่นที่ 1) 27/3/2566 15:57:05 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมตัวชี้วัดการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green 16/3/2566 15:15:32 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมตัวชี้วัดการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green 10/3/2566 10:59:32 ด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สาธิตและเหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยพะเยา 28/2/2566 11:33:22 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ การจัดการพลังงานทดแทน ณ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 24/2/2566 13:38:59 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ ได้มอบหมายให้ ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม พร้อมทีมงานสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อสำนักงานสีเขียว 24/2/2566 10:39:12 ด้านสิ่งแวดล้อม
ประชุมรับฟังแนวทางในการเข้าร่วมประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับคณะและหน่วยงานที่สนใจผ่านระบบ zoom cloud meeting ประจำปี พ.ศ. 2566 22/2/2566 15:40:55 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green office) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 22/2/2566 10:44:41 ด้านสิ่งแวดล้อม
งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ร่วมกับบริษัทแฟลซ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนวันรับปริญญาบัตร 15/2/2566 14:46:26 ด้านสิ่งแวดล้อม
Thai PBS กระตุ้น สาธิต มพ. สู้ฝุ่น ผลิตเครื่องฟอกอากาศในห้องเรียน 15/2/2566 9:55:15 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรม Science Cleaning Day 13/2/2566 11:06:46 ด้านสิ่งแวดล้อม
‘นิสิตพัฒนาสังคมและครูสังคม ผนึกกำลังกับ ชาวศรีถ้อย’ จังหวัดพะเยา สร้างฝายเพื่อชีวิต 6/2/2566 15:15:44 ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 13/1/2566 11:54:29 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ ข้าร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน “การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 28/12/2565 13:41:40 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าอันดับที่ 12 ของไทย จากการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2022 13/12/2565 10:31:24 ด้านสิ่งแวดล้อม
“การเตรียมความพร้อมการดำเนินและเกณฑ์การประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ให้กับบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 9/12/2565 14:02:53 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัย​พะเยา จัดกิจกรรม " รด.จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ " 7/12/2565 0:58:03 ด้านสิ่งแวดล้อม
ดร. ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 22/11/2565 14:46:58 ด้านสิ่งแวดล้อม
PEA ร่วมกับ ม.พะเยา ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop กว่า 3 MW ประหยัดพลังงาน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 18/11/2565 16:57:41 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาเขตเชียงรายรักษ์โลก 17/11/2565 15:59:06 ด้านสิ่งแวดล้อม
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15/11/2565 10:45:48 ด้านสิ่งแวดล้อม
Recycle ฝาขวดน้ำอย่างสร้างสรรค์ 8/11/2565 15:40:15 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN Thailand (สัญจร) ครั้งที่3 ประจำปี 2565 2/11/2565 13:24:11 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการ Big Cleaning day & 5ส เพื่อส่งเสริมสุขภาวะบุคลากรในองค์กร 26/10/2565 16:54:27 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในองค์กร ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยการศึกษา อาคารเรียนรวม (PKY) มหาวิทยาลัยพะเยา 26/10/2565 9:13:54 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 8 (366 items)Prev12345678Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน