มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการเสียงสะท้อนนิสิต สื่อกลางรับฟังปัญหาและความต้องการจากนิสิต เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

26/3/2562 10:54:44น. 820
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการเสียงสะท้อนนิสิต,สื่อกลางรับฟังปัญหาและความต้องการจากนิสิต,เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการเสียงสะท้อนนิสิต สื่อกลางรับฟังปัญหาและความต้องการจากนิสิต เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

    วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 - 20.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ หอพักมหาวิทยาลัยพะเยา (UP DORM) กองกิจการนิสิต ร่วมกับ สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก สำหรับโครงการเสียงสะท้อนนิสิต ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของนิสิต ที่สามารถนำเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับบริการ สวัสดิการ สิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตโดยตรง นำเสนอต่อคณะผู้บริหารเพื่อแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆนั้นอธิการบดีจะมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดต่อไป นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประกาศผลภาพถ่ายและมอบรางวัลภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "อดีตเพื่อเปลี่ยนอนาคต มอพะเยา" และมีการแจกของที่ระลึกให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงเสียงสะท้อนจากนิสิตอีกด้วย


facebooktwitterline


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   
26/3/2562 10:54:44น. 820

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน