หลักธรรมาภิบาล และ ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา

6/8/2565 21:39:31น. 1010
โครงการเผยแพร่ความรู้ "หลักธรรมาภิบาล และประมวลจริยธรรม" จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา, กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา และ สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการสรุปสาระสำคัญของประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 มาจัดทำในรูปแบบ infographic และ clip video เพื่อส่งเสริมสร้างความเข้าในแก่ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียน ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และปรมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการเผยแพร่ความรู้ "หลักธรรมาภิบาล และประมวลจริยธรรม"
จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา, กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา และสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียน ได้รับรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 โดยได้ทำการสรุปสาระสำคัญของ "ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา" และ "หลักธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยพะเยา" มาจัดทำเป็น clip video และ infographic ดังนี้


facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   udom.ng@up.ac.th   
6/8/2565 21:39:31น. 1010
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้


ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน