รับสมัคร ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม I-Con UP

22/12/2563 14:44:45น. 2649
กิจกรรมการประกวด I-Con UP (International Contest Ambassador of University of Phayao)
รายละเอียดโครงการ

เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีเท่านั้น

การประกวด I-Con UP (International Contest Ambassador of University of Phayao) แบ่งเป็น 6 ระยะ

  • ระยะที่ 1 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • ระยะที่ 2 กิจกรรมรอบ Audition ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง (โค้ชคัดเลือกเข้าทีม)
  • ระยะที่ 3 กิจกรรมแสดงความสามารถ ผู้ที่ผ่านการทำกิจกรรมระยะที่ 1 ทำกิจกรรมตามหัวข้อที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • ระยะที่ 4 กิจกรรมรอบ Semi final ผู้ที่ผ่านการทำกิจกรรมระยะที่ 2 เข้าร่วมตอบคำถามที่จับฉลากได้ และแสดงความสามารถ
  • ระยะที่ 5 กิจกรรมรอบ Final ผู้ที่ผ่านการทำกิจกรรมระยะที่ 3 พูดนำเสนอ แนะนำมหาวิทยาลัยพะเยา
  • ระยะที่ 6 ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรูปแบบภาษาอังกฤษ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

รางวัล
  • ผู้ชนะเลิศ ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศอันดับ1 ทุนการศึกษามูลค่า 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติยศ
  • รองชนะเลิศอันดับ2 ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติยศ
  • ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับ ของที่ระลึกและประกาศนียบัตร

คลิกเพื่อสมัคร 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานวิเทศสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวิเทศสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
22/12/2563 14:44:45น. 2649
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รับสมัคร ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม I-Con UP

#กิจกรรมการประกวด


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน