คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมีผู้เข้าร่วมคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) จำนวน 66 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ทั้งอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนิสิต โดยมีกิจกรรมดังนี้

  1. สาขาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง 
  2. สาขาวิชาชีววิทยา เรื่อง การสกัดดีเอ็นเออย่างง่าย 
  3. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  เรื่อง ผลึกในพอลิเมอร์
  4. สาขาวิชาเคมี เรื่อง การกลั่น

ภาพ :   มลฤดี มณีย์ /ภาณุพงศ์ ชัยวงศ์แสน   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร/พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/12/2019 1:14:09 PM