ม.พะเยา ร่วมบูรณาการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ยกระดับโอทอป ใน “กิจกรรมOTOP สัญจร”

ม.พะเยา ร่วมบูรณาการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ยกระดับโอทอป ในกิจกรรม OTOP สัญจร”

      วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปาง โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ซึ่งการจัดกิกรรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงจัดผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมงาน และรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการโอทอปที่มีความประสงค์จะเข้ารับบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้ามาร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบวนการผลิต มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรในการผลิต ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป จนผู้ประกอบการสามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด สร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่า เข้าแข่งขันในตลาดระดับต่างๆได้ เกิดโอกาสใหม่ๆทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ต่อไป

      กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมอบนโยบายการพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ให้โดดเด่นและสร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์ ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดงาน ครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากจังหวัดพะเยาและลำปาง ในทุกประเภทผลิตภัณฑ์สนใจเข้าร่วม จำนวน 112 สถานประกอบการ 136 คน ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/5/2018 12:02:54 PM