กิจกรรม Open Up 2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการ Open Up ภาคบ่าย เริ่มต้นด้วยกิจกรรมด้วย Talk Show หัวข้อ “การใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย” โดยได้เชิญ นายจักรกฤต โยมพะยอม (ครูทอม คำไทย) มาเป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมดังกล่าว หลังจากนั้นได้เข้าสู่ช่วงพิธีเชิญสัตตภัณฑ์ นำขบวนโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตามด้วยคณะผู้บริหารและผู้นำนิสิต และเข้าสู่ช่วงพิธีเทียน นิสิตร่วมร้องเพลงสถาบันพร้อมกับการแสดงของผู้นำเชียร์ เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยพะเยาเละเพลงฟ้ามุ่ยม่วงทอง เพื่อการหลอมรวมใจนิสิตระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องเข้าด้วยกัน ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้อง หรือเพื่อนกับเพื่อน ปลูกฝังให้เกิดความรู้รัก สามัคคี ในสถาบัน เพื่อเป็นพลังทางใจในการดำรงอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา หลังจากนั้นได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานกล่าวต้นรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2561 ต่อด้วยมอบเกียรติบัตรการออกแบบประกวดเสื้อ Fresher 61 ซึ่งผู้ชนะเลิศการออกแบบได้แก่ นายธนากร คุ้มเครือ นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร ชื่อผลงานว่า “UP INFINITY” สื่อถึงเส้นทางการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา และมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยประจำรุ่นให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 และช่วงค่ำในวันเดียวกัน มีกิจกรรมสันทนาการจากสันทนาการของแต่ละคณะ วิทยาลัยร่วมกันสร้างสีสันให้กับกิจกรรมดังกล่าว และต่อด้วยการแสดงวงดนตรีจากวง Micy Band ซึ่งมีอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นนักร้องประจำ และวงจากบุคลากรและอาจารย์จากคณะICT และปิดท้ายด้วยวงดนตรีจาก ชมรมดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

ภาพ :   นิสิตช่วยงานกองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/10/2018 7:29:59 PM