"๑๐๑ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร)"

"๑๐๑ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร)" 
วันนี้ วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วัดศรีโคมคำ ได้จัดงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๑๐๑ ปี พระเดชพระคุณหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ที่ปรึกษาคณะภาค๖ ณ มณฑลพิธีพระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ภายในพระวิหารมีการประกอบพิธีทางศาสนา และภายนอกวิหารประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่มาจัดบูธนิทรรศการ และออกโรงทาน รวมถึงมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมตั้งโรงทานน้ำดื่ม UPure ให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานบุญในครั้งนี้

และในช่วงเช้าที่ผ่านมา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อใหญ่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร) เพื่อเป็นศิริมงคล ในการทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๑๐๑ ปี พระเดชพระคุณหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร)
ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/11/2018 3:38:28 PM