คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโครงการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

25/3/2562 15:19:05น. 1298
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,ดำเนินโครงการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี,คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์,และโครงการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ดำเนินโครงการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโครงการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ณ ห้องประชุม บวรรัตนประสิทธิ์ ตึกอธิการบดี ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562    โดยได้รับเกียรติจาก คุณธิดา ไกรนรา  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ดร.ประพันธ์  เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา คุณมุกดา  อินต๊ะสาร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะต่อแผนกลยุทธ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
facebooktwitterline


ภาพ :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ณัฐฐพัชร์ ตติย์ธานุกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
25/3/2562 15:19:05น. 1298

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน