คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและกำกับติดตามเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา

15/1/2562 10:33:00น. 457
คณะนิติศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,ได้รับเกียรติจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค,(สคบ.),จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและกำกับติดตามเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและกำกับติดตามเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา โดยมี รศ.ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในการมอบป้ายชมรมคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมอภิปรายให้ความรู้ “แนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค” และในเวลา 13.00 น. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชุมร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยา มูลนิธิพะเยา คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพะเยา และอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล ณ ห้องศาลจำลอง มหาวิทยาลัยพะเยา 
facebooktwitterline


ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
15/1/2562 10:33:00น. 457

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน