รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยพะเยา ในสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 18/5/2563 15:51:18น. 722

UP Update รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยพะเยา ในสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ภายในระดับจังหวัดพะเยา

2.การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

3.นิสิตสามารถแจ้งความประสงค์ที่ประสบปัญหาภาวะวิกฤต COVID-19 สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง

4.การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการให้ความช่วยเหลือด้านบริการสุขภาพ

โดย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แท็กที่เกี่ยวข้อง
ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/5/2563 15:51:18

Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน