กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม Orientation หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล

16/6/2565 10:59:43น. 814
GE UNIVERSITY OF PHAYAO
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม Orientation หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ช่วงแรกเป็นการพูดถึงภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี จากนั้นเป็นการแนะนำรายวิชา 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล โดย อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ อาจารย์นภา ราชตา และอาจารย์นราศักดิ์ บุญเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และช่วงสุดท้ายเป็นการแนะนำการเข้าใช้ระบบ GE – Online โดย นายเจษฎา ธรรมสาร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย นิสิตรหัส 65 จำนวนทั้งสิ้น 6,000 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams Live Events


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
16/6/2565 10:59:43น. 814
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม Orientation หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล

#GE UP
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน