ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้การเป็นนักข่าวพลเมือง จังหวัดพะเยา

20/5/2565 14:34:30น. 480
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน


           ในช่วงระหว่างวันที่ 14 - 29 พฤษภาคม 2565 ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS (ไทยพีบีเอส) จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้การเป็นนักข่าวพลเมืองให้กับกลุ่มเป้าหมายในการผลิตสื่อ อาทิ กลุ่มครูโรงเรียนเครือข่ายไทยรัฐวิทยา 46 ดอกคำใต้ และการอบรมการเป็นนักข่าวพลเมือง (น้อย) ให้กับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปง บ้านนาปรัง โรงเรียนบ้านนาอ้อม โรงเรียนบ้านผาตั้ง โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา และโรงเรียนปงรัชดาภิเษก รวมทั้งสิ้น 200 คน


          ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้ฝึกเรียนรู้ทักษะการเล่าเรื่องจากชุมชนสู่การเป็นสื่อการเรียนการสอน ทักษะการเรียนรู้ของเด็กในการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกาศข่าว และเรียนรู้การเป็นนักข่าวภาคสนาม พร้อมด้วยเทคนิคการตัดต่อ
          
          ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโครงการวิจัยเชิงปฎิบัติการที่ขับเคลื่อนด้วยบุคลากรของสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ดูแลด้านห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ร่วมกันทำโดยกำหนดพันธกิจหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล โดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ด้านสื่อให้กับประชาชนทุกภาคส่วน โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก กทปส. มีสำนักเครือข่ายสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และพะเยาทีวี เป็นเครือข่ายร่วมทำงานอย่างเข้มแข็ง

         ติดต่อและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โทรศัพท์ 0954471842
         อีเมล์: cmlcup2020@gmail.com เว็บไซต์ http://cmlc.bca.up.ac.th/ หรือ เฟซบุ๊กเพจ https://www.facebook.com/CMLCUP

 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา /ณรงค์ วงค์ไชย   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา / ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
20/5/2565 14:34:30น. 480
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้การเป็นนักข่าวพลเมือง จังหวัดพะเยา

#ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน #นักข่าวพลเมือง #Thai PBS
#sdg4 #sdg5 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน