English | 中文
 
University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา
     
ข่าวสารอธิการบดี
ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย
ข่าวอื่นๆ
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ (เจ้าสำนักวัดใหม่ศรีร่มเย็น ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย) 19 ธันวาคม 2555
ู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริ...
5 รูปภาพ  ,19 Dec 2012

ม.พะเยา ต้อนรับ ม.ศิลปากร ศึกษาดูงานเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และพัฒนากิจกรรมนิสิตนักศึกษา พร้อมเพิ่มศักยภาพผู้นำองค์กรนิสิตนักศึกษาและบุคลากรกองกิจการนักศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.55 ที่ผ่านมา
7 รูปภาพ  ,10 Dec 2012

ม.พะเยา จัดทอดผ้าป่าสามัคคีและค่ายธรรมะผลิใบรุ่นที่ 1 เรียนรู้ธรรมจากพระอาจารย์ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี(ท่าน ว. วชิรเมธี) ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย วันที่ 4 ธ.ค.55
37 รูปภาพ  ,7 Dec 2012
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เวียง

ระบบสารสนเทศ

ลิงค์อื่นๆ