ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ข่าวด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม...เปลี่ยนแล้ว...มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันรณรงค์ ใช้ถุงผ้า แก้วส่วนตัว ลดขยะพลาสติกรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์เครื่องมือกลาง วิทยาเขตเชียงราย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมโครงการ 1 คณะ 1 สร้างฝายชะลอน้ำ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมดำเนินกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ห้วยเคียน โรงเรียนบ้านห้วยเคียน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา


วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการตรวจวัดข้อมูลการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำโดยเทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน และประชุมเครื่อข่าย Thai Flux ครั้งที่ 5

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันมลพิษจากหมอกควันไฟป่า ภายใต้ชื่อกิจกรรม “รวม สวม ถ่าย แชร์” โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ป้องกันตนเองจากมลพิษหมอกควันไฟป่า
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอชื่นชม นิสิตจากชมรมสายใยรักนิตินิวส์และนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน ที่ได้รวมกลุ่มกัน เพื่อเก็บขยะบริเวณ สถานีรอรถโดยสารสาธารณะและศาลาหน้าป่าไม้


วันนี้ วันที่ 5 มีนาคม 2561 “วิกฤตกว๊านพะเยา” เรียนรู้ ตั้งรับ ปรับตัว การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในกว๊านพะเยาเพื่อการปรับตัว

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรีมความพร้อมของอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนถึงวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับจัดโครงการบริหารฯอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมเกล้า ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับจัดโครงการบริหารฯอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมเกล้า ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10
มหาวิทยาลัยพะเยา MOU ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดแถลงข่าวสร้างต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ครบ 60 พรรษา ผุดไอเดียปลูกต้นไม้ประจำตัวนิสิตใหม่ กว่า 6,000 ต้น  วันที่ 23 ส.ค.57

มหาวิทยาลัยพะเยา MOU ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดแถลงข่าวสร้างต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ครบ 60 พรรษา ผุดไอเดียปลูกต้นไม้ประจำตัวนิสิตใหม่ กว่า 6,000 ต้น วันที่ 23 ส.ค.57อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและส่งมอบฝายหลวงชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อความสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและส่งมอบฝายหลวงชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อความสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา