SEEN ร่วมกับ ONR Global เยี่ยมชมการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากซังข้าวโพด

และร่วมหารือการพัฒนาพื้นที่ม่อนทานตะวัน

 เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 ส.ค. 57 ที่ผ่านมา Dr.Cung Vu รองผู้อำนวยการหน่วยงาน Office of Naval Research Science and Technology Global หรือ ONR Global เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการสร้างอาคารบ้านดิน เพื่อเป็นอาคารต้นแบบการลดการใช้พลังงาน โดยมี รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณภัทร จักรวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ คณาจารย์ผู้ประสานงานโครงการฯ และนิสิตร่วมต้อนรับ พร้อมสาธิตการทำงานของระบบ Gasification ในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากซังข้าวโพด


และช่วงเช้าวันที่ 22 ส.ค. 57 Dr. Cung Vu พร้อมด้วย รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร.ณภัทร จักรวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ร่วมประชุมหารือ และวางแผนการพัฒนาพื้นที่ ม่อนทานตะวัน ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อยกระดับเป็นอุทยานชุมชนนิเวศม่อนทานตะวันฯ และเป็นต้นแบบของวิถีทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแบบครบวงจรด้วยระบบนิเวศ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปได้ ทั้งนี้ Dr.Cung Vu มีความเห็นชอบในแผนการพัฒนาพื้นที่เป็นอย่างมาก และพร้อมให้การสนับสนุน ต่อไป

กฤษณะ  วิรัตน์เกษม : ข่าว / ภาพ 

' />

      SEEN ร่วมกับ ONR Global เยี่ยมชมการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากซังข้าวโพด และร่วมหารือการพัฒนาพื้นที่ม่อนทานตะวัน

 

SEEN ร่วมกับ ONR Global เยี่ยมชมการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากซังข้าวโพด

และร่วมหารือการพัฒนาพื้นที่ม่อนทานตะวัน

 เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 ส.ค. 57 ที่ผ่านมา Dr.Cung Vu รองผู้อำนวยการหน่วยงาน Office of Naval Research Science and Technology Global หรือ ONR Global เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการสร้างอาคารบ้านดิน เพื่อเป็นอาคารต้นแบบการลดการใช้พลังงาน โดยมี รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณภัทร จักรวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ คณาจารย์ผู้ประสานงานโครงการฯ และนิสิตร่วมต้อนรับ พร้อมสาธิตการทำงานของระบบ Gasification ในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากซังข้าวโพด


และช่วงเช้าวันที่ 22 ส.ค. 57 Dr. Cung Vu พร้อมด้วย รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร.ณภัทร จักรวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ร่วมประชุมหารือ และวางแผนการพัฒนาพื้นที่ ม่อนทานตะวัน ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อยกระดับเป็นอุทยานชุมชนนิเวศม่อนทานตะวันฯ และเป็นต้นแบบของวิถีทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแบบครบวงจรด้วยระบบนิเวศ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปได้ ทั้งนี้ Dr.Cung Vu มีความเห็นชอบในแผนการพัฒนาพื้นที่เป็นอย่างมาก และพร้อมให้การสนับสนุน ต่อไป

กฤษณะ  วิรัตน์เกษม : ข่าว / ภาพ 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/2/2014 10:18:39 AM