เมื่อเร็วๆนี้ รศ.ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมด้วย ดร.สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ และตัวแทนจากหน่วยงานภายนอก พ.อ.ราชันย์ สุนทรเมือง ผอ.ส่วนแผนโครงการและวิเทศสัมพันธ์ ศปป.ที่ 6 กอ.รมน. ผู้นำ อปท. ภาครัฐ และองค์กรของจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการจัดตั้งสมาคมฟื้นฟูกว๊านพะเยาการหารือความจำเป็นและศักยภาพของจังหวัดพะเยาที่มีความเหมาะสมในการสร้างท่าอากาศยานจังหวัดพะเยา และการขอใช้พื้นที่ป่าสาธารณะ ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ในการพัฒนาพื้นที่ป่าสาธารณะไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างระบบนิเวศคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยมี นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธาน และในช่วงบ่าย คณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ม่อนทานตะวัน เพื่อลงพื้นที่จริง และร่วมการวางแผนในการพัฒนาตามเนื้อหาการประชุมที่ได้กล่าวในช่วงเช้า

กฤษณะ  วิรัตน์เกษม : ข่าว / ภาพ

' />

     SEEN ประชุมร่วม อบจ. และหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาจ.พะเยา

 SEEN ประชุมร่วม อบจ. และหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาจ.พะเยา

      เมื่อเร็วๆนี้ รศ.ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมด้วย ดร.สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ และตัวแทนจากหน่วยงานภายนอก พ.อ.ราชันย์ สุนทรเมือง ผอ.ส่วนแผนโครงการและวิเทศสัมพันธ์ ศปป.ที่ 6 กอ.รมน. ผู้นำ อปท. ภาครัฐ และองค์กรของจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการจัดตั้งสมาคมฟื้นฟูกว๊านพะเยาการหารือความจำเป็นและศักยภาพของจังหวัดพะเยาที่มีความเหมาะสมในการสร้างท่าอากาศยานจังหวัดพะเยา และการขอใช้พื้นที่ป่าสาธารณะ ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ในการพัฒนาพื้นที่ป่าสาธารณะไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างระบบนิเวศคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยมี นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธาน และในช่วงบ่าย คณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ม่อนทานตะวัน เพื่อลงพื้นที่จริง และร่วมการวางแผนในการพัฒนาตามเนื้อหาการประชุมที่ได้กล่าวในช่วงเช้า

กฤษณะ  วิรัตน์เกษม : ข่าว / ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/2/2014 9:50:05 AM