คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา บริการตรวจสุขภาพฟันฟรี นำร่องลงชุมชนบ้านแม่กาไร่ จ.พะเยา วันที่ 30 มิ.ย.57

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา บริการตรวจสุขภาพฟันฟรี นำร่องลงชุมชนบ้านแม่กาไร่ จ.พะเยา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมคณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กา และชุมชน อสม. ตำบลแม่กา ได้จัดกิจกรรมบริการเชิงรุกพร้อมสำรวจภาวะทันตสุขภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในบ้านแม่กาไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีบริการตรวจสุขภาพในช่องปาก ถอนฟัน และบริการรักษาพยาบาลฟรี ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านมาตรวจสุขภาพช่องปากจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา

สุทธิกาญจน์  ขำยัง : ข่าว

เครือข่ายเรารักมหาวิทยาลัยพะเยาคณะทันตแพทยศาสตร์ : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/2/2014 3:17:47 PM