มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ จังหวัดทหารบกพะเยา ลงพื้นที่สำรวจจุดสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา

           เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พล.ต.ชัยวัฒน์ ธนารุณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา และนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาลงพื้นสำรวจจุดสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการน้ำป่าไหลหลากในฤดูฝน และเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีปรองดอง ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบ

รัตนพงษ์ ธำรงทอง : ข่าว

ปราการ  บุญมาวงศ์ : ภาพ

' />

     มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ จังหวัดทหารบกพะเยา ลงพื้นที่สำรวจจุดสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณศูนย์การแพทย์ ม.พะเยา

 
 
 
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ จังหวัดทหารบกพะเยา ลงพื้นที่สำรวจจุดสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา

           เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พล.ต.ชัยวัฒน์ ธนารุณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา และนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาลงพื้นสำรวจจุดสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการน้ำป่าไหลหลากในฤดูฝน และเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีปรองดอง ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบ

รัตนพงษ์ ธำรงทอง : ข่าว

ปราการ  บุญมาวงศ์ : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/26/2014 10:05:52 AM