เปิดและส่งมอบฝายหลวงชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

เปิดและส่งมอบฝายหลวงชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและส่งมอบฝายหลวงชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย พล.ต.ชัยวัฒน์ ธนารุณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา เหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ อำเภอภูกามยาว และอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี จำนวน 2 ฝาย ณ ห้วยปอเกียง บ้านอิงโค้ง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว และ ลำห้วยร่องช้าง บ้านปงเสด็จ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

รัตนพงษ์ ธำรงทอง : ข่าว

อนุชา เสริมสุข : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/25/2014 4:35:52 PM