อธิการบดี ม.พะเยา  นำทีม

ลงพื้นที่สำรวจเหตุการณ์แผ่นดินไหว

หลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์  ศูนย์กลางที่  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  เมื่อเวลา  18.08 น.  ของวันที่  5 พ.ค. 2557  ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือรวมทั้งกรุงเทพฯ  สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจน  และสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่โดยรวมเป็นอย่างมาก

จากเหตุการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยศาสตราจารย์พิเศษดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  พร้อมด้วย  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  และ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของอาคารและสิ่งปลูกสร้างโดยทั่วมหาวิทยาลัย  พบว่า  มหาวิทยาลัยพะเยาไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว  นอกจากนั้น คณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือถึงมาตรการและแนวทางเพื่อรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว

 

 

 

 

' />

     อธิการบดี ม.พะเยา นำทีม ลงพื้นที่สำรวจเหตุการณ์แผ่นดินไหว

 

อธิการบดี ม.พะเยา  นำทีม

ลงพื้นที่สำรวจเหตุการณ์แผ่นดินไหว

หลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์  ศูนย์กลางที่  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  เมื่อเวลา  18.08 น.  ของวันที่  5 พ.ค. 2557  ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือรวมทั้งกรุงเทพฯ  สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจน  และสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่โดยรวมเป็นอย่างมาก

จากเหตุการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยศาสตราจารย์พิเศษดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  พร้อมด้วย  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  และ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของอาคารและสิ่งปลูกสร้างโดยทั่วมหาวิทยาลัย  พบว่า  มหาวิทยาลัยพะเยาไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว  นอกจากนั้น คณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือถึงมาตรการและแนวทางเพื่อรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว

 

 

 

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/6/2014 4:39:57 PM