มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ถวายพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย วันที่ 28 ม.ค.57

มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ถวาย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดี รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณาจารย์วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปติดตั้งเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ จัดทำถวาย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย เพื่อให้ทางไร่เชิญตะวันได้ใช้ประโยชน์ในกิจการผลิตผลของไร่ต่อไป เนื่องจากใช้งานง่าย ใช้ได้ทุกฤดูกาล ยืดอายุการจัดเก็บ การอบแห้งหรือตากแห้งได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สำหรับเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการออกแบบโดย ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ หัวหน้าสาขาพลังงานทดแทน ผู้เชี่ยวชาญระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่าน ว.วชิรเมธี นำทีมคณะผู้บริหารเดินชมกิจการต่างๆภายใน ไร่เชิญตะวัน พร้อมหารือแนวทางในการร่วมสนับสนุนและการให้ความร่วมมือภารกิจในไร่เชิญตะวันต่อไป ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

สุทธิกาญจน์  ขำยัง : ข่าว

ปราการ บุญมาวงศ์ : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/3/2014 9:57:10 AM