ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2557

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2557

ศูนย์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2557 เข้าดำเนินการตรวจสุขภาพ บุคลากรจำนวน 5 กอง คือ กองกลาง กองบริหารการศึกษา กองบริหารงานวิจัยฯ  กองคลัง กองแผนงาน จำนวน 160 คน  ณ สำนักงานตึกอธิการบดี ชั้น 1 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

สำหรับคณะและหน่วยงานอื่นๆ  สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ www.up.ac.th หรือ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางนันทกานต์ แสนรักษ์  ผู้ประสานงานโครงการ  โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3590 - 3591 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/8/2014 11:33:51 AM