มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา รับบริจาคโลหิต ร่างกายดวงตา น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา รับบริจาคโลหิต ร่างกายดวงตา น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับคณะอัยการจังหวัดพะเยา เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขพะเยา และจังหวัดพะเยา รับบริจาคโลหิต ร่างกายและดวงตา ด้วยใจภักษ์ น้อมจิตรำลึก ครั้งที่ 3 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านไปยังประชาชนทั่วไปได้รับรู้ นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลพะเยาและโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโลหิตเพื่อสำรองใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 รวมถึงการบริจาคร่างกายและดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อใช้เป็นอวัยวะทดแทนกับผู้ป่วยให้สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุข โดยมี อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท เป็นประธานเปิดโครงการ อัยการจังหวัดพะเยา นายกฤษณ์ชเทพ ทองสิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ครั้งนี้มีบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา บริจาคโลหิตจำนวน 558 ราย ได้โลหิตจำนวน 195,300 CC ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 78 ราย ผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 75 ราย ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/14/2019 5:01:44 PM