ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติจากสถานการณ์หมอกควัน

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติจากสถานการณ์หมอกควัน 

ภาพ :   กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/14/2019 4:08:40 PM