จิตอาสา ม.พะเยา ร่วมสร้างแนวกันไฟ “วนอุทยานร่องคำหลวง”

จิตอาสา ม.พะเยา ร่วมสร้างแนวกันไฟ วนอุทยานล่องคำหลวง

                        ปัญหาหมอกควันไฟ ที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา  ทำให้ค่าฝุ่นละอองในอากาศพุ่งสูงเกินค่ามาตราฐาน ค่า Pm 2.5 อยู่ที่ 168 ug/m3 ค่า PM 10 อยู่ที่ 222 ug/m3 และค่า AQI อยู่ที่ 227 AQI ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยพะเยาต้องทำการหยุดการเรียนการสอน ในวันที่ 14 -15 มีนาคม 2562

                        วันที่ 14 มี.ค.62 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  และ ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ นำทีมนิสิตจิตอาสาพระราชทาน เราจะทำความดีด้วยหัวใจและเจ้าหน้าจากกองคารสถานที่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่วนอุทยานร่องคำหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมมือกันทำแนวกันไฟบริเวณพื้นที่วนอุทยาน เป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อป้องกันไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่โดยรอบวนอุทยานและมหาวิทยาลัยพะเยา รวมไปถึงพื้นที่ดังกล่าวเป็นอ่างกักเก็บน้ำห้วยบ้านโซ้ และเป็นพื้นที่อนุรักษ์นกยูง สัตว์พื้นถิ่นจังหวัดพะเยาอีกแห่งหนึ่งด้วย ทั้งนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาได้นำน้ำดื่มและอาหารเข้าสนับสนุนทีมสำรวจและทำแนวป้องกันไฟป่าด้วย โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่าและพันธุ์พืช ได้ขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังเหตุไฟไหม้ป่า เพื่อรักษาพื้นที่ป่าสีเขียวอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ต่าง ในพื้นที่ให้คงอยู่จังหวัดพะเยาต่อไป


ภาพ :   รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/15/2019 7:23:31 PM