คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรม “บทบาทผู้นำชุมชนในการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับตำบล”

อาจารย์คณะนิติศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล และ ดร.วิมลเลขา ศิริชัยราวรรณ เข้าร่วมโครงการอบรม “บทบาทผู้นำชุมชนในการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับตำบล”
วันที่ 12 มีนาคม 2562ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
จัดโดย สำนักงานงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา


ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/14/2019 1:18:39 PM