จังหวัดพะเยา รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.15 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่นิสิตที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (New Voters) ประชาชน และชุมชนบริเวณพื้นที่ตำบลแม่กา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   จตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวินัยและแนะแนวอาชีพ   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/14/2019 11:57:51 AM