คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ การขับเคลื่อน การยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพะเยา ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เมื่อวันพุธที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นการจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพะเยา ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE14203) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ และศึกษานิเทศก์ จากหลายหน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าร่วม              

 

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล

ข้อมูล/ ข่าว : นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

Page Facebook/ อัลบั้มรวมภาพ : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/8/2019 4:19:11 PM