คณะนิติศาสตร์จัดโครงการนิติศาสตร์ฟ้ามุ่ยวิชาการ 14 สถาบันภาคเหนือ

โครงการนิติศาสตร์ฟ้ามุ่ยวิชาการ 14 สถาบันภาคเหนือ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ทำกิจกรรมส่งตัวแทนนิสิตของแต่ละมหาวิทยาลัยนำเสนอผลงานทางวิชาการ รับฟังการบรรยาย เรื่องการเรียนการสอนนิติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม workshop เพื่อเตรียมงานนำเสนอในรูปแบบ - ศาลจำลอง - ละครกฎหมาย - โต้วาที

FACEBOOK


ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/11/2019 10:57:03 AM