กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทัศนียภาพหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

อาสา ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา และนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยา กว่า 80 คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทัศนียภาพที่งดงามและเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ 

ภาพ :   หน่วย UPSR   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วย UPSR   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/7/2019 2:41:07 PM