สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ทดลองออกอากาศวิทยุออนไลน์

      เช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยุออนไลน์ C Radio สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คึกคักเป็นพิเศษเพราะมีแขกพิเศษมาเยี่ยม ได้มีโอกาสต้อนรับ คุณอรศรี ศรีระษา ผู้อำนวยการส่วนสำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สำนักงานกสทช. และทีมงาน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนด้านสื่อดิจิทัล และได้ร่วมรายการวิทยุออนไลน์ของนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

      นอกจากนั้นยังได้แลกเปลี่ยนถึงการพัฒนาโทรทัศน์ชุมชนที่สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ได้ร่วมก่อตั้งพะเยาทีวี ทีวีชุมชนต้นแบบและแนวทางการพัฒนาวิทยุดิจิทัล ที่กสทช. กำลังพิจารณาแนวทางการทดลองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์

#สื่อสารสื่อใหม่  #งานประชาสัมพันธ์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ทีมข่าวCTV   
ข้อมูล/ข่าว :    ทีมข่าวCTV   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/7/2019 1:11:43 PM