สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดนิทรรศการ “นิฮงไซ” Japanese Festival 2019

เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดนิทรรศการนิฮงไซ” (Japanese Festival) 2019 ณ ลานอเนกประสงค์และระเบียงทางเดินหน้าตึกคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดงานและเจิมนัยตาดำของตุ๊กตาดารูมะเพื่อความเป็นศิริมงคลตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นด้วย ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงมากมาย อาทิการแสดงจากนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น การประกวดร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น การประกวด Cover Dance และการประกวด Cosplay สร้างความสนุกสนานและน่าสนใจได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีร้านค้าและบูทกิจกรรมทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากมายให้ได้เข้าชมตามความสนใจ โดยกิจกรรมจัดขึ้นตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.          

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล/ ข่าว : นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

Page Facebook/ อัลบั้มรวมภาพ : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/7/2019 8:50:54 AM