คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์ มอบของขวัญปีใหม่ เป็นภาพวาดลายเส้นโดยฝีมือนิสิต แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งให้คำอวยพรและรับคำอวยพร เนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ 2562  


ภาพ :   ธนกร สุขเกษม   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤตยชญ์ วงษ์หาญ   
เพิ่มข่าวโดย :   witthayaniphon.th@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/6/2019 4:11:57 PM