คณะแพทยศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด UP Spirits Cheer 2018

เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019 ที่ผ่านมา  คณะแพทยศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด UP Spirits Cheer 2018 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรม UP Spirit Cheer 2018 ขึ้น ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เพื่อให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และนิสิตได้สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันในหมู่คณะ วิทยาลัย ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี ในปีนี้มีคณะ วิทยาลัย ที่เข้าร่วมแสดงสปิริตของสแตนเชียร์และผู้นำเชียร์ จำนวน 14 คณะ 2 วิทยาลัย 


ภาพ :   เอกภาพ ภาพ   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/6/2019 11:14:17 AM