ผู้บริหารและคณาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางไปเยี่ยมบ้าน คุณพิบูลศักดิ์ ลครพล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ณ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562  รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางไปเยี่ยมบ้าน คุณพิบูลศักดิ์  ลครพล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ณ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

คุณพิบูลศักดิ์  ลครพล  ปัจจุบัน อายุ 69 ปี เกิดวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2493 ที่อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา  สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูเชียงใหม่  ทำงานเป็นครูสอนภาษาไทย และศิลปะ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนถึง พ.ศ. 2519  จึงลาจากอาชีพครูภูเขา มาทำงานเขียนหนังสือ เขียนเรื่องสั้นและบทกวี ใช้นามปากกา พิบูลศักดิ์  ลครพล  มาชา  มาชารี และอื่นๆ

คุณพิบูลศักดิ์  ลครพล  มีผลงานทั้งเรื่องสั้น นวนิยาย  บทกวี วรรณกรรมสำหรับเด็ก  ในเวลา  5 ทศวรรษ มีจำนวนหลายร้อยชิ้น พิมพ์เป็นเล่มแล้วไม่น้อยกว่า  50  เล่ม  ผลงานบางเล่มได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ผลงานหลายเรื่องได้รับรางวัล อาทิ รางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  รางวัลรวี  โดมพระจันทร์  รางวัลลูกโลกสีเขียว และรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง  ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติของประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง

นอกจากผลงานด้านวรรณศิลป์แล้ว  คุณพิบูลศักดิ์  ลครพล ยังสร้างสรรค์บทเพลงกว่า  100  เพลง  และยังเป็นจิตรกร  วาดภาพสีน้ำ  บทประพันธ์  เพลงดนตรี  และทัศนศิลป์ของคุณพิบูลศักดิ์  ลครพล  สร้างแรงบันดาลใจแก่คนหนุ่มสาว ยุคแสวงหาต่อเนื่องถึงปัจจุบัน กระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณค่าความหมายของชีวิต ความใส่ใจในความเป็นไปของสังคม และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม การสร้างสรรค์ผลงานของ คุณพิบูลศักดิ์  ลครพล  สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรักและเห็นคุณค่าของงานวรรณกรรมและศิลปะอย่างต่อเนื่อง

คุณพิบูลศักดิ์  ลครพล  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช  2560

 เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

Page Facebook : https://www.facebook.com/photolibarts/

 


ภาพ :   รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์/ นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/4/2019 7:47:47 PM