นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานคระวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงดี แสนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพผู้เรียน ด้านทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย


ภาพ :   นายรณภัทร อักษรศิริ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายรณภัทร อักษรศิริ   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanticha.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/4/2019 4:46:24 PM