ตัวแทนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green(ระดับเงิน) ระดับประเทศ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562  ดร.รัตนา  ยาวิเลิง  ประธานกรรมการสำนักงานสีเขียว ตัวแทนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green(ระดับเงิน) ระดับประเทศ จาก นายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 

ข้อมูล/ข่าว : ดร.รัตนา ยาวิเลิง/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

Page Facebook : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   ดร.รัตนา ยาวิเลิง   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.รัตนา ยาวิเลิง/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/4/2019 4:17:33 PM