นิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแสดง Spirit Cheer

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 07.30 น. นิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแสดง Spirit Cheer ในกิจกรรม UP FRESHER SPIRIT CHEER 2018 โดยแสดงเป็นคณะแรก และยังคงได้รับคำชมเชยจากผู้บริหารและผู้ชม ด้วยจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมแสดงน้อยกว่าคณะอื่น แต่สามารถนำเสนอการแสดงได้อย่างน่าประทับใจทุกปี อีกทั้งยังเป็นปีแรกที่มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทางอากาศ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายการแสดงของคณะอื่น ๆ ทาง Facebook องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว: ปรัชญดล  รัตนสุวรรณ


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/4/2019 11:42:55 AM