คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายพื้นที่ 1 คณะ 1 โมเดล และกิจกรรม “กาดหมั้วฮิมตาง” ตลาดชุมชนตำบลดอกคำใต้ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี  อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด และบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายพื้นที่ดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล และกิจกรรม กาดหมั้วฮิมตางตลาดชุมชนตำบลดอกคำใต้ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และเยี่ยมชมห้องฟ้ามุ่ยคำใต้  ซึ่งเป็นห้องแสดงเส้นทางพัฒนาวัฒนธรรมตำบลดอกคำใต้ ที่จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสการก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ของความร่วมมือ ในการพัฒนาพื้นที่ในด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลดอกคำใต้ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ กับ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/1/2019 4:08:26 PM