อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ

อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ

อาจารย์ปัณวิชญ์ สิริเวชวิริยะ พร้อมด้วย ดร.อรอำไพ จ่าภาและอาจารย์ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร ในหัวข้อ ยาดมสมุนไพร ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพะเยา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 42 คน กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเครื่องเทศและสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหย

สำหรับยาดมสมุนไพรที่อบรมนั้น เป็นการนำสมุนไพรแห้งที่มีกลิ่นหอมเย็น สดชื่นตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เช่น ลูกจันทน์ อบเชย กานพลูมาผสมกันแล้วหมักด้วยน้ำมันหอมระเหย ซึ่งน้ำมันหอมระเหยจะเป็นตัวสกัดสารสำคัญและกลิ่นของสมุนไพรออกมา ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ทางศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จะได้นำไปพัฒนาส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุต่อไป

พัชรินทร์ ใจข้อ /ภาพ-ข่าว

 ภาพ :   พัชรินทร์ ใจข้อ   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ปัณวิชญ์ สิริเวชวิริยะ/พัชรินทร์ ใจข้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   patcharin.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/1/2019 3:28:53 PM