โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปี 2562

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่ บุคคลทั่วไปในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน และนิสิต และบุคลากรที่สนใจอย่างจริงจังในการเป็นผู้ประกอบการ Startup ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและซอฟต์แวร์ หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรอาหาร ด้านท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน หรืออื่นๆ เข้าร่วมโครงการเร่งการเติบโตทางธุรกิจแบบเข้มข้น (Acceleration) พร้อมโอกาสทางธุรกิจอีกมากมาย โดยได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนา software และเครือข่ายธุรกิจจากบริษัท ซอฟต์สแควร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และการพัฒนาด้านการตลาดจากบริษัท พีเอ็มจีคอร์ปอเรชั่น จำกัด และกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปี 2562


สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณวนิกร บัวแก้ว โทร 086 672 0316

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

สมัครออนไลน์ https://goo.gl/3iMDp9


ภาพ :   ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/1/2019 2:44:50 PM