นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประกวด สุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2562 นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา ถวายงานผ่านภาษา ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หัวข้อ จิตอาสาเพื่อปวงชน ส่งผลให้ชาติร่มเย็นเป็นสุขรอบชิงชนะเลิศ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 21 สถาบัน    

 

อาจารย์ฝ่ายฝึกซ้อมสุนทรพจน์ : ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช/ อ.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด

อาจารย์ผู้ควบคุมนิสิตไปประกวด : อ.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด/ อ.เยาวภา มูลเจริญ

ภาพ : สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล/ข่าว : สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

Page Facebook : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/31/2019 2:32:09 PM