นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน และรับมอบทุนการศึกษา “วันแห่งการให้” (ให้ธรรม ให้ทุน ให้ทาน) ปีที่ 7 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน และรับมอบทุนการศึกษา “วันแห่งการให้” (ให้ธรรม ให้ทุน ให้ทาน) ปีที่ 7 และงานแสดงมุทิตาจิต แด่ พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  เนื่องในโอกาสที่ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ / UNHCR ถวายรางวัล ผู้อุปถัมภ์ด้านสันติภาพและเมตตา (UNHCR Patron)” เป็นครั้งแรกของโลก ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


ภาพ :   ธนภชสร เทพละออ   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/31/2019 12:26:37 PM