คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอกคำใต้

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอกคำใต้ ดอนไชยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ ใจข้อ นักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอกคำใต้ ดอนไชยพุทธศาสตร์ ณ วัดดอนไชย ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ประธานในพิธี มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 100 คน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ ตำบลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกคำใต้ วัดดอนไชย ชมรมอสม.ตำบลดอกคำใต้ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาและรับใบประกาศนียบัตรแล้ว ยังอยู่ระหว่างการเรียนหลักสูตรระยะสั้นการดูแลสุขภาพและโภชนาการในผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562 ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกคำใต้ วัดดอนไชย ชมรมอสม.ตำบลดอกคำใต้ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขยายผลด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รองรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ


ภาพ :   พัชรินทร์ ใจข้อ   
ข้อมูล/ข่าว :    พัชรินทร์ ใจข้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   patcharin.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/31/2019 11:29:58 AM