คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจัดงานสภากาแฟยามเช้า นักวิจัยพบชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจัดงานสภากาแฟยามเช้า นักวิจัยพบชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

มื่อเร็วๆ นี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา นำโดย ดร.เนติ เงินแพทย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย อาจารย์นิศรา บุญเกิด หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา พร้อมด้วยบุคลากร จำนวน 6 คน ร่วมจัดสภากาแฟ ยามเช้า นักวิจัยพบชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมหลายหน่วยงาน ทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์เด็กเด็ก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านถ้ำ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน 12 หมู่บ้าน บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ รวมกว่า 50 คน

ทั้งนี้ได้มีการหารือความร่วมมือเรื่องการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อในเด็ก การคืนข้อมูลงานวิจัยในส่วนของโครงการ 1 คณะ 1 โมเดลและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและกำลังจะเริ่มโครงการใหม่ การมอบปฏิทินปีใหม่ที่มีข้อมูลสรรพคุณพืชผักสมุนไพร 6 ชนิด ที่คนในพื้นที่บ้านถ้ำนิยมบริโภค โดยคณะได้ส่งเสริมให้มีการปลูก บริโภค แจกจ่ายเพื่อนบ้าน ตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ปี 2560-2561 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชผักสมุนไพรต่อการป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชนบ้านถ้ำ ถือเป็นการนำนักวิจัยมารับฟังปัญหาของชุมชนเพื่อได้มาซึ่งโจทย์วิจัยในการดำเนินโครงการ โดยมีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการทำงานร่วมกัน ภายใต้เป้าหมายที่ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ นายประจักษ์ กองตัน ได้มอบนโยบายไว้ว่า เน้นการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง ตามหลัก 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์


ภาพ :   พัชรินทร์ ใจข้อ   
ข้อมูล/ข่าว :    พัชรินทร์ ใจข้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   patcharin.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/31/2019 10:32:51 AM