หนังสือภาษาต่างประเทศใหม่ พร้อมให้บริการ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการนำหนังสือภาษาต่างประเทศใหม่ ที่จัดซื้อในงานตลาดนัดหนังสือ เข้าระบบและผ่านการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดแล้ว พร้อมให้บริการที่ชั้นเปิดบริเวณ ชั้น 2 ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้ที่ http://clm.up.ac.th/Search_Basic.aspx 

     ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 054-466-705


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/31/2019 2:26:10 PM