คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล “ดีเด่น” การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ด้านวิทยาศาสตร์)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562  ดร.รัตนา  ยาวิเลิง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และคณะนักวิจัย ได้รับรางวัล “ดีเด่น” การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ด้านวิทยาศาสตร์) จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากโครงการสำนักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวฯ ในงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์  เพียรจริง  เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล/ข่าว : นางสาวอาจรีย์  สีอ่อน   เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

Page Facebook : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/1/2019 12:10:22 PM